woensdag 22 december 2010

Van harte dank aan iedereen !

Beste allemaal

De pluim staat op mijn hoed !! Het was voor mij een totaal onbekende prijs. En nu staat de prachtige trofee al op mijn kast.

Ik wil hiermede iedereen van harte danken die daartoe heeft bijgedragen.
Vooreerst diegenen die mij hebben voorgedragen. Ook dank aan allen die geholpen hebben bij de verspreiding van de nominatie en de oproep tot stemmen. En natuurlijk niet in het minst al diegenen die op mij hebben gestemd !!!!

Dankzij deze prijs kunnen we weer een stap zetten in de capaciteitsopbouw van Nalou.


Vele groeten
mariejeanne


Projectrekening bij de Koning Boudewijn Stichting
000-0000004-04, L82132 Kattendans vzw

maandag 20 december 2010

Marie-Jeanne wint de pluim 2010

Vandaag werd in studio TVL de Limburgse laureaat van de pluim 2010 bekend gemaakt. Marie-Jeanne heeft de pluim 2010 gewonnen. Proficiat !Marie-Jeanne werd ook geinterviewd voor het TVL-nieuws.

Bedankt aan iedereen die een sms stuurde en de tamtam heeft laten weerklinken!

zondag 12 december 2010

Steun Marie-Jeanne en haar projecten en sms pluim (spatie) 2 naar het nummer 6007

Je kan een sms sturen van maandag 13/12 om 13u tot vrijdag 17/12 om 12u.

Interview De Pluim Studio TVL

Al meer dan 25 jaar zet Marie-Jeanne Vantuykom zich in voor de vzw Shisha Seva. Shisha Seva (www.shishaseva.be) is een vzw die het peterschap van Indiase kinderen, in de vorm van een financiële jaarlijkse bijdrage per kind, op zich neemt. Het geld wordt in eerste instantie besteed aan degelijk onderwijs, wat in India de enige garantie is voor kansen op een beter leven. Op dit ogenblik hebben via Shisha Seva ongeveer 1.600 kinderen in 26 missieposten in verschillende staten van India een peter of meter in België of Noord-Frankrijk. Al het administratieve werk bij Shisha Seva gebeurt door vrijwilligers. Marie-Jeanne was als docent boekhouding de ideale persoon om het administratieve werk in de steeds groeiende vereniging te automatiseren.

De laatste jaren heeft Marie-Jeanne haar hart verloren in Mali. Hotel Flandre in Sévaré is haar
tweede thuis. Zij heeft een Malinese vriend geholpen met de uitbouw van dit hotel. Momenteel leven 15 gezinnen van de uitbating van Hotel Flandre, een naam ter ere van Marie-Jeanne.

Samen met Planet Equitable (een fairtrade reisagentschap in Mali) en Kattendans vzw werkt Marie-Jeanne Vantuykom al sinds 2005 aan een project van capaciteitsopbouw in een afgelegen Dogondorp, Nalou.
Nalou ligt op het Dogon plateau, ver afgelegen van het toeristische circuit, op ongeveer 3 uur piste van Bandiagara, de hoofdstad van het Dogon-gebied. Het dorp telt ongeveer 2000 inwoners en heeft geen elektriciteit noch stromend water.

Voor het verzamelen van de nodige fondsen doet zij beroep op subsidies van de stad Hasselt, de Provincie Limburg, organiseert ze allerlei activiteiten (zoals BBQ van de Rederijkersstraat, verkoop van Afrikaanse juwelen). Kattendans vzw heeft een projectrekening bij de Koning Boudewijn Stichting kunnen openen.

Tijdens één van haar reizen naar Mali heeft ze het dorpje Nalou bezocht. Er was een dreigende hongersnood in Nalou, haar vrienden vroegen om noodhulp. Met deze hulp werd een graanschuur gevuld, waar de mensen gierst komen lenen. Bij een volgende oogst moet dat worden teruggegeven.

Eerste deel van het project : de scholing van de kinderen

De dorpshoofden toonden haar ook de fundamenten van het toekomstig schooltje. Ze hadden die reeds lang geleden gelegd maar hadden niet de middelen voor de verdere bouw.  Marie-Jeanne heeft dan een project ingediend bij de stad Hasselt en het Provinciebestuur om hulp te vragen bij de bouw van het dorpsschooltje. Dat project werd goedgekeurd voor een bedrag dat toeliet de materialen te kopen en naar dit afgelegen dorp te brengen. De jongeren van het dorp hebben zich georganiseerd en de bouwwerken zelf uitgevoerd. De plaatselijke ondersteuning en begeleiding van de bouw van het dorpsschooltje gebeurt door Planet Equitable. Deze organisatie gaat regelmatig ter plaatse om de werkzaamheden op te volgen en met de dorpshoofden het verder verloop te bespreken. De ‘chefs du village’ zijn overtuigd van het belang van onderwijs voor hun gemeenschap en staan volledig achter dit initiatief. De  hele dorpsgemeenschap wordt betrokken bij de werking.

In 2008 nodigde Marie Jeanne haar vrienden en familie uit naar Mali voor de viering van haar 60ste verjaardag. 48 mensen gingen in op deze uitnodiging en namen deel aan het  inhuldigingsfeest van het schooltje in Nalou.

In goed 5 jaar is ze erin geslaagd jaar om een schooltje te bouwen met 6 klassen. Er zijn nu 4 klasjes operationeel, waarin nu ongeveer 250 kinderen onderwijs genieten waarvan 65% meisjes. Volgend jaar wordt het aantal klasjes uitgebreid tot 5 en later 6.  Het schooltje is dankzij haar hulp uitgerust met de nodige basisuitrusting en didactisch materiaal. Twee leraren worden betaald door de overheid en twee via de fondsenwerving door de VZW Kattendans. Het is de bedoeling dat de school over enkele jaren kan/zal erkend worden door de Malinese overheid. In november 2010 reist Marie-Jeanne naar Nalou want dan zal de Malinese minister van onderwijs en volksgezondheid een bezoek brengen aan Nalou.

Tweede deel van het project : uitbouw van een medische hulppost

Een medische hulppost was niet aanwezig in Nalou, enkel een apotheek met minimale uitrusting. Marie-Jeanne haar volgende droom was de uitbouw van een medische hulppost.
Een aantal mensen hebben m.b.v. van subsidie van de vorige twee jaar een basisopleiding gekregen in verpleegkundige technieken. Aan de gezinnen van alle schoolgaande kinderen werden muskieten-netten bezorgd teneinde de malaria te voorkomen.

In december 2009 werd de symbolische eerste steen gelegd van de medische hulppost. Het  bestaande gebouw (waarin een apotheek was gehuisvest) werd uitgebreid tot een medisch kabinet en een wachtzaal.
In oktober 2010 vroeg een studente van het 3e bachelorjaar geneeskunde naar de mogelijkheid om in Nalou een inleefstage te doen, zij reisde in 2008 mee naar Nalou. Marie-Jeanne werkte samen met Planet Equitable een volwaardige stage voor 4 weken uit. De opleiding geneeskunde van de UHasselt keurde het project goed en selecteerde 6 studenten voor een inleefstage. Marie-Jeanne reisde met de 6 studenten geneeskunde naar Mali. In augustus 2010 werd de medische hulppost officieel geopend en opgestart door deze studenten geneeskunde van de UHasselt. Een dokter en een vroedvrouw verpleegster zullen de Medische Hulppost bemannen.


Derde deel van het project : verbetering van de landbouwmethodes 

De vrouwen hebben, op hun vraag,  al een stuk grond toegewezen gekregen van het dorpshoofd, om naast  de belangrijkste gewas (gierst), ook
groenten te kweken. Dit onderdeel is nog in de beginfase. Dit deel van het project willen ze nu grootser aanpakken door de bouw van een dam. Er kan maar éénmaal per jaar worden geoogst, na het regenseizoen. De bedoeling is om het regenwater op te vangen via de aanleg van een dam. Dat water zou hen toelaten de grond te irrigeren en een extra oogst mogelijk te maken.

Voor de sensibilisatie houdt zij voordrachten over Mali en de projecten in Nalou, begeleidt ze een Inleefreis in Mali in 2011 georganiseerd door Vormingplus Limburg, en begeleidde ze 6 studenten van de UHasselt die op  Inleefstage zijn gegaan in Mali en Nalou. 

Voor meer informatie:


Reportages in Het belang van Limburg van 23-24 en 25 augustus 2010

Interview studio TVL op 15 september 2010: http://www.youtube.com/watch?v=eoPYhz-6GDw